Jak  wygląda  proces  coachingowy 

Tematy   które  mogą  podlegać  coachingowi 

Budowanie lepszych relacji z otoczeniem 

Budowanie samoświadomości

Sformułowanie Twoich celów i planów

Plan realizacji aspiracji

Radzenie sobie z problemami 

Przezwyciężanie lęku, niechęci, słabości

Zmiana nawyków i przyzwyczajeń

Więcej czasu dla Ciebie

Podniesienie własnej samooceny

Wiara w siebie

Znalezienie lepszej pracy 

Analiza Twoich umiejętności i charakteru

Zapisz się na sesję próbną

Coaching jest procesem wspierania w rozwoju i zmianie, z nastawieniem na kształtowanie skutecznych postaw i uruchamianie właściwego działania.

 

Bazuje na dotychczasowej wiedzy i umiejętnościach Klienta ale daje mu możliwość nowego spojrzenia na swoją pracę/ życie i analizę przyczyn problemów lub podejmowania nieefektywnych działań. Przedmiotem coachingu są obszary zgłoszone przez Klienta i przedyskutowane z coachem, które mogą mieć największy wpływ na skuteczność codziennego działania czy odczuwaną codzienną satysfakcję.

 

Proces coachingu składa się z kilku sesji, które trwają około 1,5 godziny każda. Pomiędzy sesjami uczestnik coachingu realizuje  zadania uzgodnione z coachem.

Do stworzenia strony wykorzystano kreator stron www WebWave, autor kreacyjna.pl

Rozwój bez spiny

Małgorzata Machniewicz

 

 694404828

malgorzata.machniewicz@gmail.com